دهش

پیش‌تر اعلام کرده بودم که از این پس و در دورۀ جدید زندگی‌ام، تمام فعالیت‌هایم را به صورت رایگان و در قالب ایدۀ دهشِ داوطلبانه (donation-base) انجام خواهم داد. در این مدت، برخی مخاطبان از من دربارۀ نحوۀ انجام این دهش سوال کردند. اما من اعلام عمومی آن را تا به پایان رسیدنِ مراحل اداری استعفای رسمی‌ از سمت سابقم به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تعویق انداختم که متن آن را نیز منتشر کرده‌ام. اکنون و پس از تسویه‌حساب نهایی و کناره‌گیری‌ از تمام مشاغلِ سابقم، لازم است اعلام کنم که از این پس هیچ شغلی نخواهم داشت و می‌کوشم تنها آنگونه عمل کنم که بدان باور دارم. اگر از چنین زندگی‌ای دستاوردی هم حاصل شد (مانند کتاب اصول مبارزه در زمانۀ نیهیلیسم یا هر فعالیت دیگری اعم از نوشتاری، گفتاری یا حضوری) ، منطقاً آن را به‌رایگان عرضه خواهم کرد. بنابراین مخاطبانِ علاقه‌مند می‌توانند به میزان دلخواه خود از طریق شماره کارت 5022291095615934، بانک پاسارگاد به نام محمدمهدی اردبیلی دهشِ داوطلبانه انجام دهند. باید اذعان کنم که سال‌ها بود چنین شیوۀ زیستنِ آزادانه‌ای آرزوی قلبی من به شمار می‌رفت.

همچنین از این پس، امکان گفتگو با مخاطبان کتاب صرفاً در خصوص «تمرینات تقویت سوژه» (البته در همان سطح مقدماتی مندرج در کتاب، یعنی تمرین‌های دربانی، دیده‌بانی و شهربانی) فراهم آمده است. این امکان مربوط به مخاطبانی است که به موازات یا پس از مطالعۀ کتاب، بخش «ضمیمۀ تمرینات» را جدی گرفته‌اند و به‌ویژه بخش نخست آن («ایدۀ تمرینات»، صفحاتِ 571 تا 602) را قانع‌کننده و جالب توجه یافته‌اند، و تمایل دارند تا دربارۀ شیوۀ انجام تمریناتشان و نتایج آن با نگارندۀ کتاب گفتگو کنند (راه ارتباطی برای تمرینات: info.ardebily@gmail.com )

با سپاس و احترام

محمد

نامه استعفا