سخنرانی‌های سال 97

امکان گفتگوی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب(نشست های افق گفتگو-جلسه اول) 3اردیبهشت امکان گفتگوی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب(نشست های افق گفتگو-جلسه دوم) 10 اردیبهشت کدام جشن؟ کدام فلسفه؟ 28 اردیبهشت دیالکتیک و معنای حقیقت(روش …

ادامه مطلب »