گفتاری از مصطفی ملکیان درباره پرتاب های فلسفه

تالیف و نگارش دیدگاه ها و نظرات در میان روشنفکران و دانشگاهیان رشته های علوم انسانی در ایران امر چندان رایجی نیست و چهره های معدودی به نوشتن خطر می کنند و اندیشه های خود را با مخاطبان در میان می گذارند.گرایش عمومی به ترجمه است و آنجا هم که نویسنده ای می خواهد حاصل تفکرات خود را بیان کند، انگار ناگزیر است آن را به آرا و دیدگاه های متفکرانی از دیگر سرزمین ها مستند کند. از آن کمتر، بی توجهی اهل اندیشه در ایران به آثار تالیفی یکدیگر است. ما معمولا آثار یکدیگر را نمی خوانیم و به آنها وقعی نمی نهیم. این امر سبب می شود که نوشته ها و آثار تالیفی در فضای عمومی اهل فرهنگ و اندیشه مورد نظر به گردش در نمی آیند و مورد بحث و گفت وگو قرار نمی گیرند.گفتار حاضر از مصطفی ملکیان درباره کتاب «پرتاب های فلسفه» نوشته محمدمهدی اردبیلی از این حیث حائز اهمیت و قابل توجه است.

منبع: روزنامه اعتماد شماره ۴۹۴۵ (دو‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰) ، صفحه ۷ (اندیشه)

برای خواندن ادامه مطلب و دانلود فایل آن بر روی این لینک کلیک کنید.