هگل: پنج متن سیاسی منتخب

عنوان اثرهگل: پنج متن سیاسی منتخب
عنوان اثر به زبان انگلیسیPolitical writing
نویسندهگئورک ویلهلم فردریش هگل
مترجممحمدمهدی اردبیلی
ویراستارطالب جابری
ناشرروزبهان
تاریخ ویراست اول
مهر ۱۴۰۲
تعداد صفحات۲۰۶

این کتاب شامل پنج متن منتخب از هگل است که سعی شده حتی الامکان دوره‌های متفاوت اندیشه سیاسی این فیلسوف را در بر بگیرد. متن نخست به نوشته‌ای سیاسی از هگل جوان اختصاص دارد با عنوان «مقامات باید از سوی مردم انتخاب شوند»، که آشکارا واکنشی است به مسائل سیاسی روز. متن دوم مربوط به دوره‌ی میانی هگل و بخشی است از کتاب پدیدار شناسی روح. متن سوم پیشگفتار کتاب خطوط بنیادین فلسفه حق است و متن چهارم سخنرانی افتاحیه مشهور هگل در بدو ورودش به دانشگاه برلین است. متن آخر نیز تحت عنوان “رابطه دین و دولت” از درسگفتارهای فلسفه دین استخراج شده که هگل تنها چند ماه پیش از مرگش ایراد کرده بود.

دانلود صفحات نخست