آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل

نخستین نشست سال مرکز فرهنگی شهر کتاب در سال جدید به بررسی کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» که به قلم محمدمهدی اردبیلی اختصاص داشت، پرداخت. در این جلسه علی اصغر مصلح و میثم سفیدخوش به شرح نسبت ایرانیان با هگل پرداختند و کتاب محمدمهدی اردبیلی را نقد و بررسی کردند.

منبع: روزنامه اعتماد شماره ۲۹۳۳ (شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳) ، صفحه ۱۱ (اندیشه)

برای خواندن ادامه مطلب و دانلود فایل آن بر روی این لینک کلیک کنید.