نگاهی به راهنمای انتقادی پدیدارشناسی روح هگل

هگل فیلسوف دشواری است، بسیار سخت و دیرفهم. این گزاره را بارها شنیده ایم، نه فقط از زبان مترجمان فارسی و مدرسان او در ایران که از زبان مفسران و شارحانی که او را به زبان آلمانی خوانده و تفسیر کرده اند. همزمان فیلسوف مهم و اثرگذاری است و فکر و اندیشه مدرن، حتی در لیبرال ترین اشکالش را بدون مراجعه به او نمی توان دریافت. نتیجه منطقی این دو مقدمه، قاعدتا این است که برای فهم او باید سخت کوشید و تلاش کرد. از سوی دیگر ایرانیان و فارسی زبانان از ابتدای نخستین مواجهات شان با فلسفه و اندیشه جدید، به او علاقه مند شده اند، این را کتاب «ما و هگل» ایده و گردآوری محمدمهدی اردبیلی نشان می دهد و بسیار درباره او نوشته اند و از او یا درباره اش ترجمه کرده اند، این ادعا را هم کتاب «هگل ایرانی» نوشته و گردآوری مانی پارسا به اثبات می رساند. 

منبع:روزنامه اعتماد شماره ۵۰۱۲ (دو‌شنبه ۸‌شهریور ۱۴۰۰) ، صفحه ۱۰ (اندیشه)

برای خواندن ادامه مطلب و دانلود فایل آن بر روی این لینک کلیک کنید.