متافیزیک درباره چیست؟

چکیده

متافیزیک ارسطو یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی تاریخ، و بی‌شک بزرگ‌ترین متن فلسفی دوران باستان است که برای حدود ۲۰۰۰ سال تاثیرگذارترین و پرارجاع‌ترین متن فلسفی در حوزۀ فلسفة اروپایی و به‌ویژه فلسفۀ اسلامی محسوب‌ می‌شود. حتی پس از آن نیز این اثر شگفت، علی‌رغم حملات سنگین دوران رنسانس علیه شبحِ ارسطو تا امروز همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی به حیات خود ادامه داده است. ارسطو در این اثر، خود را ادامه‌دهنده و در عین حال، ناقدِ سنت فلسفی پراکندۀ پیش از خود معرفی می‌کند و فلسفۀ پیش از خود را کودک می‌داند. شاید بتوان با وام‌گیری از وایتهد ادعا کرد که کل تاریخ نگارش متن فلسفی چیزی نیست جز حاشیه‌ای بر متافیزیک ارسطو. حال پرسش این است که آیا می‌توان در متن بزرگی، مانند متافیزیک که مشتمل است بر ۱۴ کتابِ پراکنده و حتی در چگونگی شکل‌گیری آن اجماعی وجود ندارد و نه عنوانش و نه ترتیب فصولش نیز از سوی ارسطو تعیین نشده‌اند، به یک موضوع اصلی و محوری دست یافت و تفسیر کل کتاب را حول آن سامان داد؟

منبع: فصلنامۀ علمی ـ تخصصی فلسفه لوگوس، بهار 97

برای خواندن ادامه مطلب و دانلود فایل آن بر روی این لینک کلیک کنید.