فلسفه را از کجا آغاز کنیم؟

چکیده

یکی از پرسش های مرسوم که اساتید فلسفه یا نویسندگان با آن مواجه می شوند این است که فلسفه را از کجا آغاز کنیم؟ اول چه کتابی را بخوانیم و با کدام سیر مطالعاتی؟ عمدتا دو نوع جواب به این پرسش ها وجود دارد. پیشنهاد برخی از اساتید، شروع مطالعه فلسفه از کتب ساده تر و جذاب تر (مانند دنیای سوفی، لذات فلسفه، تسلی بخشی های فلسفی و…) است. اما گروه دیگری از اساتید فلسفه نیز هستند که مساله اصلی را نه سادگی یا جذابیت اولیه، بلکه آشنایی با سیر تاریخی شکل گیری فلسفه می دانند. به زعم این دسته مطالعه فلسفه را حتما باید از یونان شروع کرد و پس از آن در یک روند تاریخی، مسیر کلیشه یی دروس و کتب تاریخ فلسفه را تا فلسفه های معاصر طی کرد. یادداشت زیر می کوشد تا به اختصار هر دو رویکرد فوق در قبال مطالعه کتب فلسفی را به چالش بکشد و نشان دهد که فلسفه را باید در جایی غیر از این دو جست وجو کرد. اما پیش از آن لازم است این پرسش را مورد توجه قرار دهیم که اصلاچرا باید فلسفه خواند؟

منبع: روزنامه اعتماد شماره ۲۷۵۶ (سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲) ، صفحه ۱۰ (اندیشه)

برای خواندن ادامه مطلب و دانلود فایل آن بر روی این لینک کلیک کنید.