تأملاتی در باب «پرتاب های فلسفه»

«پرتاب‎های فلسفه» کتابی ‎است شاعرانه، که تمرکز اصلی آن استعاره‌های فرهنگی ـ اجتماعی ‎است. نویسنده سعی می‌کند حقیقت استعاره‌ها و کلیشه‌هایی‎ را  که در فرهنگ و تاریخ  از آن‌ها به نحوی محافظت می‌شود، نشان دهد. او به ریشه‎های آن‌‎‌ها نهایت ضربه را وارد می‎کند. به‎عبارتی این کتاب را می‌توان ستیزی میان خرد انتقادی با فرهنگ و زندگی رو به‎زوال انسان معاصر دانست. نحوه شکل گیری ایده اصلی کتاب به‎گونه‌ای‎ است که نویسنده در عین این‌که به ‎سمت تفکر شاعرانه چشم دوخته‌است، هگل و مفاهیم هگلی را همواره تکرار می‌کند.گویی نویسنده نگران چیزی است. به‎نظر، نگرانی نویسنده نگرانی «من» و یک «دیگری» است. اگر به زبان ساده‎تر این نکته را بیان کنیم: نگرانی نویسنده، نگرانی از جایگاه و مقام هگل است. در واقع نویسنده می‌خواهد با حفظ مقام هگل در این یادداشت‎ها، جایگاهی برای خودش نیز داشته باشد(او در مقدمه به نحو غیر انضمامی، هدف کتاب را کوششی در فراروی از مفاهیم هگلی میداند).

برای خواندن ادامه مطلب و دانلود فایل آن بر روی این لینک کلیک کنید.