بررسی کتاب «پرتاب‌های فلسفه» در هفدهمین نشست عصر دوشنبه های مجله بخارا

نشست بررسی کتاب «پرتاب های فلسفه» با حضور رضا نجف زاده، حسین شقاقی و علی دهباشی در تاریخ دوشنبه 26تیر 1402 در موسسه فرهنگی هنری ققنوس (راوی دوران) برگزار شد.