آیا تمرین می‌تواند آزاد کند؟

نشست آیا تمرین می‌تواند آزاد کند؟ با حضور حامد کاتوزی و محمدمهدی اردبیلی در تاریخ سه‌شنبه 3مرداد 1402 در موسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه برگزار شد.

فایل تصویری کامل نشست


فایل تصویری سخنرانی محمدمهدی اردبیلی


فایل صوتی کامل همراه با پرسش و پاسخ